ประกันสุขภาพเด็กเล็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี แบบแยกค่าใช้จ่าย

ประกันสุขภาพเด็กเล็กอายุ 1 เดือน - 5 ปี แบบแยกค่าใช้จ่าย คุ้มครองค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาโรงพยาบาลในเครือข่าย

Share

หมวดหมู่ : ประกันสุขภาพ

Share

ประกันสุขภาพเด็กเล็ก ประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่ายเด็กเล็ก 1-5 ปี

ปัจจุบันลูกป่วยนอนโรงพยาบาล 2-3 วัน ค่าใช้จ่าย 30,000 -40,000 บาท ดัง

นั้น หากคุณไม่มีประกันสุขภาพเด็ก คุณต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดวันนี้เมือง

ไทยประกันชีวิตมีประกันสุขภาพเด็กเริ่มต้นปีละ 43,xxx** บาท(สำหรับแผน

2000) เพียงเท่านี้ คุณก็สบายใจและสบายกระเป๋าเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 

 

"ประกันสุขภาพเด็กรีบทำวันนี้ อีก 30 วันถึงจะคุ้มครองนะครับ"ความคุ้มครองที่ได้รับมีดังนี้

1.คุ้มครองชีวิต 200,000 บาท

ชำระเบี้ย 20 ปีและคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

2. คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแผน 2,000 - 2,500

ชำระเบี้ยปีต่อปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 80 ปี

ตัวอย่างแผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครองแผน 2000แผน 2500
1. ค่าห้อง,ค่าอาหาร,ค่าบริการพยาบาลวันละ
2,0002,500
2. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ วันละ800850
3. ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดสูงสุดครั้งละ60,00070,000
4. ค่าแพทย์วิสัญญีผ่าตัด สูงสุดครั้งละ7,0007,000
5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ห้องผ่าตัดสูงสุด7,0007,000
6. ค่ารักษาอุบัติเหตุผู้ป่วยนอก24 ชม.ครั้งละ6,5008,000
7. ค่ารักษาอื่นๆเช่นค่ายาค่าแลปสูงสุดครั้งละ20,00025,000
อัตราเบี้ยรายปีแผน 2000แผน 3000
เด็กผู้ชาย 1 เดือน - 5 ปี43,xxx**42,xxx**
เด็กผู้หญิง 1 เดือน - 5 ปี43,xxx**46,xxx**
อัตราเบี้ยราย 3 เดือนแผน 2000แผน 2500
เด็กผู้ชาย 1 เดือน - 5 ปี11,xxx**12,xxx**
เด็กผู้หญิง 1 เดือน - 5 ปี11,xxx**12,xxx**

 *เบี้ยประกันข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง หากต้องการทราบเบี้ยต้องแจ้ง

เพศและวันเดือนปีเกิดของลูก

 **ต้องทำประกันสุขภาพคู่กับพ่อหรือแม่ จึงจะทำประกันสุขภาพลูกได้

 

ตัวอย่างความคุ้มครองที่ได้รับ

ด.ญ.ญาญ่า ทำประกันสุขภาพเด็กแผน 2000 แล้วปรากฏว่าเป็นโรค

มือเท้าปาก ได้แอดมิดนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 4 วัน เบิกค่ารักษา

ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามวงเงิน ดังนี้

-ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล วงเงินวันละ 2,000 บาท =>>

หากค่าห้องพักไม่เกินวันละ 2,000 บาท => ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

-ค่ายาฆ่าเชื้อ ยาปฏิชีวนะ ค่าตรวจเลือด ค่าน้ำเกลือ วงเงิน 20,000

=>> หากไม่เกิน 20,000 บาท =>> ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม


ส่วนใหญ่ค่ารักษาพยาบาลหลัก ๆที่ต้องจ่ายมีเพียงเท่านี้ จาก

ตัวอย่างข้างต้นผู้เอาประกันหรือพ่อแม่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลย

 

 

 แล้วถ้าสมมติ ลูกเข้าโรงพยาบาลปีละ 2 ครั้งเป็นเงิน 60,000 

ถ้าไม่มีประกันสุขภาพเด็กต้องจ่ายเอง 60,000 บาท  หรือ

จ่ายเบี้ยประกันเพียงแค่ 43,000 บาท แบบไหนดีกว่ากันครับ?

 

สอบถามรายละเอียดโทร 0989599793

เพิ่มเพื่อนได้ที่  กดแอดไลน์เพิ่มเพื่อนที่นี่ !!!วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. โอนเข้าบัญชี ผ่าน Mobile banking หรือเค้าน์เตอร์ทุกธนาคาร

2. เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนามบริษัท " บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต "

3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท

4. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)


สมัครทำประกันง่าย ๆ เพียง 6 ขั้นตอนดังนี้

1. แจ้งชื่อ เพศ และวันเดือนปีเกิด

2. แจ้งแบบประกัน ทุนประกันที่ต้องการ

3. รอรับใบเสนอขายจากตัวแทนทางไลน์หรืออีเมล์

4. นัดหมายตัวแทนเข้าไปทำประกันโดยโทร 0989599793

5. เข้าไปทำประกันที่บ้านพร้อมอธิบายรายละเอียด เก็บเอกสาร

และเบี้ยประกัน(เงินสด ,โอนเข้าบัญชีบ.เมืองไทยประกันชีวิต)

6. ตัวแทนนำเอกสาร/เบี้ยประกันส่งเข้าบริษัท และอนุมัติ 3-7 วัน


เอกสารที่ใช้ทำประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาสูติบัตรผู้เอาประกัน 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชนบิดาหรือมารดา 1 ชุด

Powered by MakeWebEasy.com