ประกันสุขภาพต่างชาติเหมาจ่าย 5 แสนบาท Health insurance for Expat

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Expatinsurance

Share

ประกันสุขภาพต่างชาติเหมาจ่าย 5 แสนบาท Health Insurance Expat

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ Health Insurance for Expat เหมาจ่ายค่ารักษาได้เลย ไม่ต้องสำรองจ่าย ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายชาวต่างชาติต้องมีประกันสุขภาพเพราะนอนโรงพยาบาล 1 คืนค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ดังนั้นต้องมีประกันสุขภาพชาวต่างชาติ ไว้เป็นเงินสำรองไว้จ่ายเป็นค่ารักษาเพราะชาวต่างชาติไม่มีสวัสดิการ หากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง แต่ถ้ามีประกันสุขภาพในประเทศไทยแล้ว  สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้เลยไม่ต้องสำรองจ่าย

แต่ประกันสุขภาพสามารถเข้ารักษาได้ทันทีกับโรงพยาบาลเอกชน หรือรัฐบาลทั่วประเทศโดยเฉพาะโครงการประกันสุขภาพเหมาจ่าย จะเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายค่ารักษาส่วนต่างมากเกินไปเหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย

ตัวอย่างแผนความคุ้มครอง


 

อยากสมัครประกันสุขภาพชาวต่างชาติ ต้องทำอย่างไร ??

 1. แจ้งชื่อชาวต่างชาติผู้ต้องการทำประกัน
 2. แจ้งเพศ ชาย/หญิง ปี ค.ศ.เกิด เพื่อคำนวณเบี้ยประกันและออกใบเสนอราคาให้พิจารณา
 3. แจ้งประเภทวีซ่าของชาวต่างชาติ เช่น วีซ่าอีลิท  วีซ่าทำงาน  วีซ่าเกษียณ  วีซ่านักเรียน-นักศึกษา  วีซ่าธุรกิจ  วีซ่าแต่งงาน  วีซ่าติดตามภรรยา-บุตร เป็นต้น  ยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยว TOURIST VISA ไม่สามารถทำได้
 4. แจ้งประวัติเจ็บป่วย หากมีโรคประจำตัว/ประวัติเจ็บป่วย ต้องตรวจสุขภาพหลังจากสมัครและชำระเงินแล้ว
 5. สมัครได้ 2 วิธีคือ 1.นัดเจอกับตัวแทนเพื่อทำประกันตามสถานที่สะดวก  2.สมัครทำประกันออนไลน์ โดยยืนยันตัวตนผ่านมือถือ โดยต้องพำนักอยู่ในประเทศไทย

สนใจทำประกันสุขภาพต่างชาติติดต่อสอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต
 


 
เงื่อนไขการทำประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

- อายุที่รับประกัน : เริ่มตั้งแต่ 1 เดือน - 80 ปี

- ระยะเวลาคุ้มครอง : คุ้มครองสุขภาพถึงอายุ 99 ปี

- มีวีซ่าพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย 6 เดือนขึ้นไป

 • วีซ่าที่ทำได้ คือ วีซ่าทำงาน , วีซ่านักเรียน-นักศึกษา , วีซ่าเกษียณ , วีซ่าแต่งงาน , วีซ่าธุรกิจ , วีซ่าติดตามสามี-ภรรยา , วีซ่าอีลิท   
 • ยกเว้น วีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถทำได้

เอกสารที่ใช้ทำประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

 • สำเนาพาสปอร์ต Passport copy

 • สำเนาวีซ่า หรือหน้าพาสปอร์ตประทับตรา

 • Workpermit กรณีวีซ่าทำงาน , หนังสือจดทะเบียนบริษัท กรณีวีซ่าธุรกิจ , หนังสือรับรองเกษียณ กรณีวีซ่าเกษียณ , สำเนาทะเบียนสมรส กรณีวีซ่าแต่งงาน สมรส ติดตามสามี ภรรยา บุตร , หนังสือรับรองนักเรียน-นักศึกษา กรณีวีซ่านักเรียน

ขั้นตอนการสมัครประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

 1. แจ้งอายุ(ปี ค.ศ.เกิด)  เพศชาย/หญิง

 2. จังหวัดที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน

 3. แผนความคุ้มครองที่ต้องการ ผู้ป่วยใน อย่างเดียว หรือทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก

 4. เบี้ยประกันที่ต้องการจ่าย เช่นปีละ 30,000 บาท หรือปีละ 40,000 บาท

 

จุดเด่นประกันสุขภาพเหมาจ่ายเอ็กซตร้าสำหรับชาวต่างชาติ

1. ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายครั้งละ 500,000 บาท(ผู้ป่วยในนอนโรงพยาบาล IPD)

2. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการโรงพยาบาล 4,000 ต่อวัน(ผู้ป่วยในนอนโรงพยาบาล IPD)

3. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD เบิกค่ายา ค่าตรวจครั้งละ 1,500 บาท (เจ็บป่วย OPD)

4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก OPD เบิกค่ายา ค่าตรวจครั้งละ 30,000 บาท (อุบัติเหตุ OPD)

แผนความคุ้มครอง Brief Coverage


ตัวอย่างเบี้ยประกัน ( Premium Example )

Premium per years

Male 30 yrs premium 22,xxx baht/years

Male 35 yrs premium 25,xxx baht/years

Male 40 yrs premium 29,xxx baht/years

Male 45 yrs premium 32,xxx baht/years

Male 50 yrs premium 36,xxx baht/years

Male 55 yrs premium 44,xxx baht/years

Male 60 yrs premium 56,xxx baht/years

Male 65 yrs premium 70,xxx baht/years

Male 70 yrs premium 79,xxx baht/years

**เบี้ยประกันแต่ละคนไม่เท่ากันต้องแจ้งอายุและเพศเพื่อคำนวณอีกครั้ง
 

ตัวอย่างความคุ้มครอง Exemple  Benefit

กรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาล In case illiness&accident admit

in hospital

1.ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล วันละ 4,000 บาท (Room 4,000 baht/day)

2.ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายครั้งละ 500,000  บาท(Other treatment pay by

actual not over 500,000 baht)

 

กรณีเจ็บป่วยไม่ได้นอนโรงพยาบาล (In case illiness outpatient OPD)

1. เบิกค่ายา  ค่าตรวจ ครั้งละ 1,500 บาท (doctor fee & medicine 1,500 / time)


กรณีอุบัติเหตุไม่ได้นอนโรงพยาบาล (In case accident outpatient OPD)

1. เบิกค่ายา  ค่าตรวจ ครั้งละ 30,000 บาท (doctor fee & medicine 30,000 / time)

Plan 500,000

Life Insurance 200,000 baht

In cases Inpatients (IPD) illnesses or accident admits in hospital

cover as below

 • Room ,food, service 4,000 baht/day
 • Medicine,surgery,Lab etc. pay by actual not over 500,000 baht/time
 • In cases illness outpatient (OPD) cover 1,500 baht/time
 • In cases accident outpatient (OPD) cover 30,000 baht/time

 If you have any question, Please Call 

ถ้าเบิกได้ขนาดนี้ คุณคิดว่าดีไหมครับ ???

**รักษาได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายกับโรงพยาบาลในเครือกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

**ต้องนอนโรงพยาบาลหรือแอดมิดเท่านั้น**

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. โอนเข้าบัญชีผ่าน Mobile Banking หรือเค้าน์เตอร์ ทุกธนาคาร

2. เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนามบริษัท " บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต "

3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท

4. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)

เอกสารที่ใช้ทำประกัน Document for apply

1.สำเนาพาสปอร์ต Passport copy

2.สำเนาวีซ่า 1 ปีขึ้นไป Visa at least 1 year copy

3.สำเนารับรองการทำงาน/สัญญาจ้าง Work permit copy

4.สำเนารับรองการเกษียณ Retirement confirmation copy

5.สำเนาทะเบียนสมรส marriage certificate copy

6.สำเนาสูติบัตรลูก(กรณีมีบุตรในไทย) Birth certificate copy

 สนใจทำประกันสุขภาพต่างชาติติดต่อสอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต
 

Powered by MakeWebEasy.com