ประกันสุขภาพเหมาจ่ายไดมอนด์แคร์รักษาโรงพยาบาลในเครือ BDMS

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายไดมอนด์แคร์ รักษาโรงพยาบาลในเครือ BDMS

-ประกันสุขภาพเหมาจ่ายไดมอนด์แคร์ ประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ารักษา

สูงสุด 3 ล้านบาทครอบคลุมค่าห้องพัก

-ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลสูงสุดวันละ 8,000 บาท เพราะปัจจุบัน

ค่าห้องพักค่อนข้างสูง 4,000-5,000 บาท ทำให้คนที่มีประกันต้อง

จ่ายส่วนต่างเพิ่มแต่ประกันสุขภาพเหมาจ่ายไดมอนด์แคร์ให้ค่าห้องพัก

สูงถึงวันละ 8,000 บาท

-รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายครั้งละ 1,000,000 บาทต่อครั้ง

และต่อปี เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลส่วนใหญ่คิดค่ารักษาเป็น

แพ็คเกจเหมาจ่าย เช่น ผ่าตัดไส้ติ่ง ผ่าตัดนิ่ว หรือผ่าตัดส่องกล้องซึ่ง

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายไดมอนด์แคร์ ครอบคลุมค่ารักษาดังกล่าว

ทั้งหมดทำให้ผู้เอาประกันสบายใจเรื่องค่ารักษาต่าง ๆ

ถ้าอยากทำประกันสุขภาพสักฉบับแนะนำประกันสุขภาพเหมาจ่ายไดมอนด์แคร์ 


เงื่อนไขการรับประกันภัย

- อายุ 6 ปี - 60 ปี(ต่ออายุถึงอายุ 80 ปี)

- ต้องซื้อประกันชีวิตหลักทุน 400,000 บาทขึ้นไป

- รักษาได้เฉพาะโรงพยาบาลในเครือ BDMS รพ.กรุงเทพ สมิติเวช เปาโล พญาไท

บีเอ็นเอช


สอบถาม/นัดทำประกัน  เบิร์ด

กดแอดไลน์สอบถามได้ที่  

 
ตารางความคุ้มครองตัวอย่างที่ 1

เด็กหญิงอายุ 6 ขวบ ทำประกันสุขภาพไดมอนด์แคร์แผน 1

เบี้ยประกันปีละ 25,000 บาท

เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพ

สามารถเบิกค่ารักษาได้ดังนี้

- ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล วันละ 8,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย ค่าผ่าตัด ค่ายา ครั้งละ 1,000,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลรวมต่อปี 1,000,000 บาท

- คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี 400,000 บาท

 

ตัวอย่างที่ 2

ผู้หญิงอายุ 30 ปี ทำประกันสุขภาพไดมอนด์แคร์แผน 1

เบี้ยประกันปีละ 27,000 บาท

เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพ

สามารถเบิกค่ารักษาได้ดังนี้

- ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล วันละ 8,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย ค่าผ่าตัด ค่ายา ครั้งละ 1,000,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลรวมต่อปี 1,000,000 บาท

- คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี 400,000 บาทสอบถาม/นัดทำประกัน   เบิร์ด

กดแอดไลน์สอบถามได้ที่ 

 

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1.โอนเข้าบัญชี ผ่าน Mobile banking หรือเค้าน์เตอร์ทุกธนาคาร

2. เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนามบริษัท " บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต "

3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท

4. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)


สมัครทำประกันง่าย ๆ เพียง 6 ขั้นตอนดังนี้

1.แจ้งชื่อ เพศ และวันเดือนปีเกิด

2.แจ้งแบบประกัน ทุนประกันที่ต้องการ

3.รอรับใบเสนอขายจากตัวแทนทางไลน์หรืออีเมล์
4.นัดหมายตัวแทนเข้าไปทำประกันโดยโทร

5.เข้าไปทำประกันที่บ้านพร้อมอธิบายรายละเอียด เก็บเอกสาร

และเบี้ยประกัน(เงินสด ,โอนเข้าบัญชีบ.เมืองไทยประกันชีวิต)

6.ตัวแทนนำเอกสาร/เบี้ยประกันส่งเข้าบริษัท และอนุมัติ 3-7 วัน


เอกสารที่ใช้ทำประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน 1 ชุด

Powered by MakeWebEasy.com