ประกันชีวิตผู้สูงอายุเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

คุณสมบัติสินค้า:

Share

ประกันผู้สูงอายุประกันเมืองไทยวัยเก๋าคุ้มสุขใจ(เพื่อผู้สูงอายุ)

ประกันชีวิตผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุ 50 - 75 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 500,000 บาทเบี้ยประกันเริ่มต้นปีละ 5,510 บาทประกันชีวิตผู้สูงอายุวัยเก๋า สำหรับผู้สูงอายุ 50-75 ปี ไม่ตรวจสุขภาพมั่นใจได้ง่าย ๆ ด้วยเบี้ยประกันชีวิตผู้สูงอายุวัยเก๋าเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ไม่เป็นภาระแก่คนข้างหลัง ด้วยความคุ้มครองเสียชีวิตสูงถึง 500,000 บาทอุ่นใจได้ง่าย ๆ รับประกันภัยแบบไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพประกันชีวิตผู้สูงอายุวัยเก๋า อายุสูงสุด 75 ปีก็สามารถซื้อได้

 

จุดเด่นของแบบเมืองไทยวัยเก๋า(เพื่อผู้สูงอายุ)

  1. อายุที่รับประกัน 50 - 75 ปี(สำหรับผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2516 - 2491)
  2. ไม่ตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ(สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว)
  3. คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 500,000 บาท
  
สอบถาม/นัดทำประกัน  

กดแอดไลน์สอบถามได้ที่ 

 
** ประกันชีวิตวัยเก๋าทั่วไทยคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น **
** ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล **
>> ไม่ต้องกังวลใจ อายุ 75 ปี (เกิด พ.ศ. 2491) ก็ยังทำได้ <<
- คุ้มครองเมื่อเสียชีวิตเท่านั้น
- หากเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ==> ไม่คุ้มครอง


เงื่อนไขความคุ้มครองเมืองไทยวัยเก๋า

 


เงื่อนไขสำคัญต้องอ่าน

1.เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บภายใน 2 ปีแรกคืนเบี้ยประกันที่จ่ายมาแล้ว + 2%ของเบี้ย

2.เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 100% ของเงินเอาประกัน

3.เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปหลังจากอนุมัติ 30 วันรับความคุ้มครอง 100% ของเงินเอาประกัน

4.เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะหลังจากอนุมัติ 30 วันรับความคุ้มครอง 200% ของเงินเอาประกัน


ยกตัวอย่าง เช่น

1. นายสมชาย อายุ 71 ปี ทำประกันทุน 100,000 บาทเบี้ยปีละ 14,000 บาท เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวาย เมื่อครบ 1 ปี 2 เดือนจะได้รับความคุ้มครองเท่าไหร่ ??

ตอบ : หากเสียชีวิตจากโรคเจ็บป่วย บริษัทจะคืนเบี้ยประกัน + 2%

ดังนั้น นายสมชายได้รับเบี้ยคืน 14,000 บาท + 2% = 14,280 บาท

2. นายสมชายเสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งเมื่อครบ 2 ปี 1 เดือนคุ้มครองเท่าไหร่ ??

ตอบ : หากเสียชีวิตโรคเจ็บป่วย บริษัทคุ้มครองตามทุนประกัน100,000 บาท

ดังนั้น นายสมชายจะได้รับจำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท

3. นายสมชาย เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ เมื่อครบ 1 เดือน คุ้มครองเท่าไหร่ ??

ตอบ : หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริษัทคุ้มครองทันที 100,000 บาท

ดังนั้น นายสมชายจะได้รับจำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท


4. นายสมชาย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์จากกรุงเทพ-เชียงใหม่ชนกับรถยนต์เมื่อครบ 3 เดือน ได้รับความคุ้มครองเท่าไหร่ ??

ตอบ : หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะคุ้มครอง 200% ของทุนประกัน

ดังนั้น นายสมชายจะได้รับจำนวนเงินเอาประกัน 200,000 บาท


อุบัติเหตุสาธารณะ ได้แก่

1.อุบัติเหตุรถประจำทางเช่นรถประจำทาง, รถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้ามหานคร ยกเว้นคุ้มครองจากการขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ส่วนตัว หรือรถตู้ไม่ประจำทาง

2. อุบัติเหตุจากโดยสารลิฟท์ภายในตึก หรือห้างสรรพสินค้า ยกเว้นลิฟท์ขนของหรือใช้ในการก่อสร้าง

3. อุบัติเหตุหรืออัคคีภัยในโรงมหรสพต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า,โรงภาพยนตร์ 

  
สอบถาม/นัดทำประกัน 

กดแอดไลน์สอบถามได้ที่ 

 

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. โอนเข้าบัญชีผ่าน Mobile banking หรือเค้าน์เตอร์ทุกธนาคาร
2. เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนามบริษัท"บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต"
3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท
4. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)


สมัครทำประกันง่าย ๆ เพียง 6 ขั้นตอนดังนี้

1.แจ้งชื่อ เพศ และวันเดือนปีเกิด

2.แจ้งแบบประกัน ทุนประกันที่ต้องการ

3.รอรับใบเสนอขายจากตัวแทนทางไลน์ 

4.นัดหมายตัวแทนเข้าไปทำประกันโดยโทร 

5.เข้าไปทำประกันที่บ้านเก็บเอกสารและเบี้ยประกัน

6.ตัวแทนนำเอกสาร/เบี้ยประกันส่งเข้าบริษัท และอนุมัติ 3-15 วัน


เอกสารที่ใช้ทำประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน 1 ชุด

 

ตารางเบี้ยประกันเมืองไทยวัยเก๋า


Powered by MakeWebEasy.com