ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ ประกันสุขภาพพ่อแม่ลดหย่อนภาษีได้

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Healthinsuranceforolder

Share

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายผู้สูงอายุ 60 - 80 ปี เบี้ยไม่แพง

รักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุนอนโรงพยาบาลปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ เวลาเจ็บป่วยนั้นจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นลูกหลานจำเป็นต้องเตรียมเงินสำรองในส่่วนนี้เพื่อนำไป รักษายามท่าน เจ็บป่วยวันนี้ ท่านได้เตรียมค่าใช้จ่ายสุขภาพของผู้สูงอายุไว้หรือยังครับ ??เรื่องจริงวันนี้ เบี้ยประกันสุขภาพ ยิ่งอายุมากเบี้ยประกันยิ่งแพงแต่ถ้าทำตั้งแต่อายุน้อย เบี้ยไม่แพง คุ้มครองทั้งเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ

เงื่อนไขการรับประกันภัย

-อายุที่รับประกัน 60 - 80 ปี

-ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี(สำหรับประกันชีวิต)

-ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันถึงอายุ ปี(สำหรับประกันชีวิต)

-ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี(สำหรับประกันสุขภาพ)

-ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันถึงอายุ 80 ปี(สำหรับประกันสุขภาพ)

-เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

-ตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบบริษัท


สนใจทำประกันสุขภาพผู้สูงอายุ สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

ความคุ้มครองที่ได้รับ

1.คุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณี 50,000 บาท

2.เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลเบิกค่าห้องวันละ 2,000 บาท

3.ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย เช่น ค่าผ่าตัด ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าน้ำเกลือ ค่าแพทย์ตรวจ ครั้งละ 200,000 บาท

4.ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุผู้ป่วยนอก OPD เช่น หกล้ม ลื่นล้ม มีดบาด อุบัติเหตุ ครั้งละ 15,000 บาท

ตัวอย่างเบี้ยประกันสุขภาพผู้สูงอายุรายปี

แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย 200,000 บาท

ผู้ชายอายุ 60 ปีเบี้ยปีละ  28,xxx  บาท / ผู้หญิงเบี้ยปีละ 29,xxx บาท

ผู้ชายอายุ 65 ปีเบี้ยปีละ 37,xxx  บาท / ผู้หญิงเบี้ยปีละ 38,xxx บาท

ผู้ชายอายุ 70 ปีเบี้ยปีละ  39,xxx บาท / ผู้หญิงเบี้ยปีละ 40,xxx บาท

ผู้ชายอายุ 75 ปีเบี้ยปีละ  28,xxx  บาท / ผู้หญิงเบี้ยปีละ 29,xxx บาท

ผู้ชายอายุ 80 ปีเบี้ยปีละ 37,xxx  บาท / ผู้หญิงเบี้ยปีละ 38,xxx บาท


ตัวอย่างเบี้ยประกันสุขภาพผู้สูงอายุราย 3 เดือน

แผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย 200,000 บาท
ผู้ชายอายุ 60 ปี เบี้ยราย 3 เดือน  ,xxx  บาท / ผู้หญิงเบี้ยราย 3 เดือน ,xxx บาท
ผู้ชายอายุ 65 ปี เบี้ยราย 3 เดือน  ,xxx  บาท / ผู้หญิงเบี้ยราย 3 เดือน ,xxx บาท
ผู้ชายอายุ 70 ปี เบี้ยราย 3 เดือน  ,xxx  บาท / ผู้หญิงเบี้ยราย 3 เดือน ,xxx บาท
ผู้ชายอายุ 75 ปี เบี้ยราย 3 เดือน  ,xxx  บาท / ผู้หญิงเบี้ยราย 3 เดือน ,xxx บาท
ผู้ชายอายุ 80 ปี เบี้ยราย 3 เดือน  ,xxx  บาท / ผู้หญิงเบี้ยราย 3 เดือน ,xxx บาท
 

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. โอนเข้าบัญชีผ่าน Mobile banking หรือเค้าน์เตอร์ทุกธนาคาร
2. เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนามบริษัท"บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต"
3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท
4. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)

สมัครทำประกันง่าย ๆ เพียง 6 ขั้นตอนดังนี้
1.แจ้งชื่อ เพศ และวันเดือนปีเกิด
2.แจ้งแบบประกัน ทุนประกันที่ต้องการ
3.รอรับใบเสนอขายจากตัวแทนทางไลน์หรืออีเมล์
4.นัดหมายตัวแทนเข้าไปทำประกันโดยโทร 
5.เข้าไปทำประกันที่บ้านพร้อมอธิบายรายละเอียด เก็บเอกสาร
และเบี้ยประกัน(เงินสด ,โอนเข้าบัญชีบ.เมืองไทยประกันชีวิต)
6.ตัวแทนนำเอกสาร/เบี้ยประกันส่งเข้าบริษัท และอนุมัติ 3-15 วัน

เอกสารที่ใช้ทำประกัน
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน 1 ชุด

สนใจทำประกันสุขภาพผู้สูงอยุ สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com