ประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองโรคมะเร็งสูงสุด 2 ล้านบาท ชดเชยวันละ 10,000 บาท

คุณสมบัติสินค้า:

ประกันคุ้มครองโรคมะเร็งสูงสุด 2 ล้านบาท ชดเชยวันละ 10,000 บาท เบี้ยประกันไม่แพง คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ตั้งแต่ก่อนลุกลามและระยะลุกลาม

Share

Share

ประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองโรคมะเร็ง

คุ้มครองมะเร็งทุกระยะสูงสุด 2 ล้านบาทชดเชยวันละ 10,000 บาทประกันโรคมะเร็ง

เบี้ยประกันเพียงวันละ 29 บาทสำหรับอายุ 30 ปี พร้อมเงินชดเชยนอนโรงพยาบาล

วันละ 10,000 บาท

 

ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีโอกาสเป็นตั้งแต่อายุยังน้อย บางครั้งอายุ20-30 ปีก็

ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งแล้ว  ซึ่งค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็งมีค่ารักษาค่อนข้าง

สูง ดังนั้นหากเตรียมค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างเพียงพอย่อมมีโอกาสรักษาหายเมือง

ไทยคุ้มครองโรคมะเร็ง ให้คุณจ่ายสบายๆเพียงปีละ 10,500 บาท(อายุ 30 ปี)  

คุ้มครองโรคมะเร็งถึง 2 ล้านบาท
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

- อายุที่รับประกัน : 18-60 ปี (61-70 ปี เป็นเบี้ยประกันภัยต่ออายุ)

- ต้องซื้อสัญญาหลักประกันชีวิตก่อน ถึงซื้อสัญญาพิเศษเพิ่มเติมได้

- สามารถซื้อได้มากกว่า 1 สัญญา แต่ไม่เกิน 3 เท่าของสัญญาหลัก


รับทำประกันถึงบ้าน โทร 0989599793

เพิ่มเพื่อนได้ที่ กดแอดไลน์เพิ่มเพื่อนที่นี่!!!รายละเอียดความคุ้มครอง

1. ตรวจพบโรคมะเร็งก่อนลุกลาม รับเงิน 15% ของเงินเอาประกัน

2. 61 วัน ตรวจพบระยะลุกลามรับเงินชดเชย 100% ของเงินเอาประกัน

3. รักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในรับเงินชดเชยวันละ 5,000 บาท

4. ความคุ้มครองเสียชีวิตทุกกรณีตามจำนวนเงินเอาประกัน

ตัวอย่างความคุ้มครอง

 
 

รับทำประกันถึงบ้าน โทร 0989599793 เบิร์ด

เพิ่มเพื่อนได้ที่ กดแอดไลน์เพิ่มเพื่อนที่นี่!!!


วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. โอนเข้าบัญชีผ่าน Mobile banking หรือ เค้าน์เตอร์ธนาคาร

2. เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนามบริษัท"บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต"

3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท

4. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)สมัครทำประกันง่าย ๆ เพียง 6 ขั้นตอนดังนี้

1.แจ้งชื่อ เพศ และวันเดือนปีเกิด

2.แจ้งแบบประกัน ทุนประกันที่ต้องการ

3.รอรับใบเสนอขายจากตัวแทนทางไลน์หรืออีเมล์

4.นัดหมายตัวแทนเข้าไปทำประกันโดยโทร 0989599793

5.เข้าไปทำประกันที่บ้านพร้อมอธิบายรายละเอียด เก็บเอกสาร

และเบี้ยประกัน(เงินสด ,โอนเข้าบัญชีบ.เมืองไทยประกันชีวิต)

6.ตัวแทนนำเอกสาร/เบี้ยประกันส่งเข้าบริษัท และอนุมัติ 3-15 วัน


เอกสารที่ใช้ทำประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน 1 ชุด

Powered by MakeWebEasy.com