ตะกาฟุลคุ้มครองตลอดชีพ 95/20 ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Legacyinsurance

Share

ตะกาฟุลคุ้มครองตลอดชีพ95/20(มีเงินปันผล)

หลักประกันคุ้มค่า ครอบครัวอุ่นใจ ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

จุดเด่น

แผนความคุ้มครองที่อยู่บนพื้นฐานของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

1.ความคุ้มครองชีวิต 100% เพื่อเป็นหลักประกันให้ครอบครัว

2.ครบสัญญา รับฮิบะห์ 100% พร้อมเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ตามสัญญาตะกาฟุล

3.ทำได้ตั้งแต่ อายุ 1 เดือน - 65 ปี

4.เงินสมทบของแบบตะกาฟุลคุ้มครองตลอดชีพ 95/20 สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

ตัวอย่างความคุ้มครอง
วิธีการชำระเบี้ยประกัน

1. โอนเข้าบัญชีผ่าน Mobile banking หรือเค้าเตอร์ธนาคารทุกธนาคาร

2. เช็คเงินสดสั่งจ่ายในนามบริษัท"บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต"

3. ชำระด้วยเงินสดพร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากบริษัท

4. ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร(ไม่มีค่าธรรมเนียม)

สมัครทำประกันง่าย ๆ เพียง 6 ขั้นตอนดังนี้

1.แจ้งชื่อ เพศ และวันเดือนปีเกิด
2.แจ้งแบบประกัน ทุนประกันที่ต้องการ
3.รอรับใบเสนอขายจากตัวแทนทางไลน์
4.นัดหมายตัวแทนเข้าไปทำประกันโดยโทร 
5.เข้าไปทำประกันที่บ้านพร้อมอธิบายรายละเอียด เก็บเอกสาร
และเงินสมทบตะกาฟุล(เงินสด ,โอนเข้าบัญชีบ.เมืองไทยประกันชีวิต)
6.นำเอกสาร/เบี้ยประกันส่งเข้าบริษัท และอนุมัติประมาณ 3-15 วัน

เอกสารที่ใช้ทำประกัน

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน 1 ชุด

 

สนใจทำประกันสุขภาพ OPD รักษาผู้ป่วยนอก สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com