ประกันสุขภาพ

4

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลปีละ 1 - 5 ล้านบาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

18

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเอ็กซตร้าแคร์พลัส ประกันเหมาจ่ายค่ารักษาส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

19

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายอีลิทเฮลท์พลัส เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลปีละ 20 - 100 ล้านบาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

24

เหมาจ่ายค่าห้องสูงสุด 4,000 บาท/วัน เหมาจ่ายค่ารักษาสูงสุดครั้งละ 500,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

27

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายดีเฮลท์พลัส เหมาจ่ายค่ารักษาครั้งละ 5 ล้านบาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

0027

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

34

ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD เบิกค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าแพทย์ ครั้งละ 500 - 3,000 บาท เบิกได้ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ประกันโรคร้ายแรง

38

ประกันเหมาจ่ายค่ารักษาโรคร้ายแรงแคร์พลัสสูงสุด 5 ล้านบาทต่อปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

37

ประกันโรคร้ายแรงดีแคร์ คุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระยะสูงสุด 200%

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

0031

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

12

ประกันโรคร้ายแรงซีไอเพอร์เฟคแคร์ คุ้มครองโรคร้ายแรง 36 โรค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

13

ประกันโรคร้ายแรงมัลติเพิลซีไอ คุ้มครองโรคร้ายแรง 4 กลุ่ม 35 โรค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

003

ประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองโรคร้ายแรง 30 โรค พร้อมคุ้มครองเสียชีวิต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

004

ประกันโรคมะเร็ง คุ้มครองมะเร็งทุกระยะสูงสุด 2 ล้านบาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

013

ประกันคุ้มครองชีวิตและตรวจเจอโรคร้ายแรง ไลฟ์ไทม์โพรเทคชั่น เบี้ยประกันคงที่

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ประกันชีวิต-สุขภาพผู้สูงอายุ

14

ลูกซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ นำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

15

ประกันผู้สูงอายุเมืองไทยวัยเก๋า ผู้สูงอายุ 50-75 ปี สมัครได้เลยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ประกันคุ้มครองชีวิต/ประกันมรดก

33

เมืองไทยพรีเมียร์เลกาซี่ ประกันคุ้มครองตลอดชีพ วางแผนมรดก 10 ล้านบาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

32

เมืองไทยสมาร์ทโพรเทคชั่น 99/7 ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยสั้น 7 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

000000010

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

20

ประกันชีวิตตลอดชีพ รับตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 80 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

016

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

014

ประกันคุ้มครองชีวิต ชำระเบี้ยสั้น 10 ปี มีเงินคืน ลดหย่อนภาษีได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

012

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

7

คุ้มครองชีวิต สร้างความมั่นคงให้ครอบครัว ลดหย่อนภาษีได้ เบี้ยประกันไม่แพง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

46

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย ปีละ 20 ล้านบาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

45

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสำหรับชาวต่างชาติ เหมาจ่ายค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ครั้งละ 1 ล้านบาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

44

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติเหมาจ่ายค่าห้อง ค่ารักษาครั้งละ 5 ล้านบาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

1

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 500,000 บาท รักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศไทยไม่ต้องสำรองจ่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ประกันอุบัติเหตุปีต่อปี

40

ประกันอุบัติเหตุ PA Super VIP คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชยจากอุบัติเหตุระดับพรีเมียม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

39

ประกันอุบัติเหตุกีฬาผาดโผน PA Extreme ไม่ว่าจะเล่นกีฬาผาดเสี่ยงขนาดไหน หรืออุบัติเหตุทั่วไป ก็คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

22

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Safety คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเริ่มต้นครั้งละ 20,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

11

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Classic PA คุ้มครองเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ประกันลดหย่อนภาษี 100,000 บาท

41

ประกันควบการลงทุนเมืองไทยยูแอลพลัส UL Plus

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

31

ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์โปร 10/1 (Global) รับเงินคืนทุกปี มีโอกาสรับปันผลพิเศษ จ่ายเบี้ยครั้งเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

30

ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์ 15/6(Global) ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

29

ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์ 15/3 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

25

ประกันออมทรัพย์ลดหย่อนภาษีเอ็กซตร้าเซฟวิ่ง15/5 มีเงินคืน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

23

ประกันออมทรัพย์เอ็กซตร้าเซฟวิ่ง10/5 ชำระเบี้ย 5 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3

ประกันออมทรัพย์ซุปเปอร์เซฟเวอร์ 25/16 ประกันออมทรัพย์รับเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

10

ประกันออมทรัพย์และลดหย่อนภาษีได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ประกันบำนาญลดหย่อนภาษี 200,000 บาท

36

ประกันบำนาญลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้สูงสุด 200,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

35

ประกันบำนาญลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้สูงสุด 200,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

8

ประกันบำนาญลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

9

ประกันบำนาญลดหย่อนภาษี 200,0000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ประกันออมทรัพย์ระยะสั้น

41

ประกันควบการลงทุนเมืองไทยยูแอลพลัส UL Plus

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

31

ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์โปร 10/1 (Global) รับเงินคืนทุกปี มีโอกาสรับปันผลพิเศษ จ่ายเบี้ยครั้งเดียว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

30

ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์ 15/6(Global) ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

29

ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์ 15/3 ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

23

ประกันออมทรัพย์เอ็กซตร้าเซฟวิ่ง10/5 ชำระเบี้ย 5 ปี ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

16

ประกันออมทรัพย์แฮปปี้ไลฟ์พลัส 21/21 รับเงินคืน 10% ทุก 3 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิตสูง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

3

ประกันออมทรัพย์ซุปเปอร์เซฟเวอร์ 25/16 ประกันออมทรัพย์รับเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

10

ประกันออมทรัพย์และลดหย่อนภาษีได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ประกันชีวิตควบการลงทุน

43

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

42

ประกันชีวิตควบการลงทุน mGrow615 ได้ทั้งลงทุนและคุ้มครองชีวิต ชำระเบี้ยเพียง 6 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

41

ประกันควบการลงทุนเมืองไทยยูแอลพลัส UL Plus

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ประกันกลุ่มพนักงาน/ประกันคีย์แมน

00029

ประกันคีย์แมน Keyman Assurance สำหรับกรรมการและเจ้าของธุรกิจใช้เบี้ยประกันมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

000030

ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานบริษัท 20 คนขึ้นไป

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

00031

ประกันกลุ่มลูกจ้าง House keeping

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต

100

รับสมัครตัวแทนเมืองไทยประกันชีวิตต่างค่าย ต่างบริษัท ร่วมงานกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

00056

รับสมัครตัวแทนประกันชีวิตซื้อเองซื้อให้ครอบครัว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

00060

รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต Parttime ที่ต้องการมีรายได้เสริมจากงานประจำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

26

รับสมัครตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

บทความแนะนำ

เทคนิคเลือกประกันสุขภาพให้ดี ให้คุ้ม เหมาะกับความต้องการ

5 เทคนิคเลือกซื้อประกันสุขภาพสำหรับวัยเริ่มทำงาน

เทคนิคเลือกซื้อประกันสุขภาพเด็ก

ประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุเมืองไทยวัยเก๋า

รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต

รับสมัครตัวแทนประกันชีวิตออนไลน์

รับสมัครตัวแทนประกันชีวิตภาคตะวันออก ชลบุรี พัทยา ฉะเชิงเทรา ระยอง

รับสมัครตัวแทนประกันชีวิตอิสระ สำหรับซื้อเองหรือซื้อให้ครอบครัวเพื่อรับส่วนลด 1- 30%

รับสมัครตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิต :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)

ตำแหน่ง ผู้จัดการขาย Tripple A (รหัสตัวแทน 047478)

สังกัด : ฝ่ายขาย MTLP 59  สำนักงานใหญ่รัชดาภิเษก

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเลขที่ : 5401056770

ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน : 045665

ใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย : 6404001261

คุณวุฒิที่ปรึกษาทางการเงิน FChFP : เลขที่ 02389

คุณวุฒิที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT : เลขที่ 230091

คุณวุฒิ MDRT 2024

 

Powered by MakeWebEasy.com