เมืองไทยพรีเมียร์เลกาซี่ ประกันคุ้มครองตลอดชีพ วางแผนมรดก 10 ล้านบาท

คุณสมบัติสินค้า:

Share


เมืองไทยพรีเมียร์เลกาซี่ประกันคุ้มครองตลอดชีพวางแผนมรดก 10 ล้านบาท

หัวใจหลักของการส่งมอบความมั่งคั่งคือ "การวางแผนมรดก"

จุดเด่นแบบประกัน

  • ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงยาวนานไปจนถึงครบอายุ 99 ปี

  • สามารถเลือกได้ว่าจะตรวจสุขภาพ หรือไม่ตรวจสุขภาพ(1)

  • สุขภาพดี มีส่วนลดได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน เช่น ไม่สูบบุหรี่ คอเลสตอรอลไม่สูง เป็นต้น

  • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 5 ปี หรือ 10 ปี

  • ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

หมายเหตุ  (1) สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 30 วัน – 15 ปี ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 20 ล้านบาท

                 และสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16 - 55 ปี ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยพิจารณารับ

                  ประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

              (2) กรณีที่ตรวจสุขภาพและมีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน จะจ่ายเบี้ยฯ ในอัตราพิเศษ (Preferred)

              (3) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต
                 ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ        วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

กรณีมีชีวิตอยู่
                 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
               อนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยเคยมีการขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์และบริษัทฯ ได้จ่ายคืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนให้กับผู้เอาประกันภัยไปแล้ว ในกรณีที่ผลประโยชน์ที่พึงจ่ายเป็นร้อยละของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้ บริษัทฯ จะหักเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวออกจากผลประโยชน์นั้น

 

ตัวอย่างเบี้ยประกันมรดกพรีเมียร์เลกาซี่

 ประกันมรดกพรีเมียร์เลกาซี่เหมาะกับใคร??

 

สร้างมรดกเงินสดให้กับครอบครัวและคนที่คุณรักมูลค่า 10 ล้าน

  1. ช่วยให้ภรรยาและลูกๆ มีบ้านหลังเดิมอยู่ไปตลอดชีวิต
  2. ช่วยให้ลูกเรียน เรียนจบให้สูงที่สุดเท่าที่คุณต้องการ
  3. ช่วยให้ครอบครัวมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ภาระหนี้ต่างๆ อย่างน้อย 10 ล้านบาท
  4. ช่วยให้ภรรยามีเวลาเลี้ยงดู และดูแลลูกอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องออกไปหางานทำ
  5. เปลี่ยนคำว่า "รักครอบครัว" เป็นรูปธรรมด้วยกรมธรรม์เงินสด 10 ล้านบาท

สอบถามเบี้ย/นัดหมายทำประกันติดต่อได้ที่ 

  

Powered by MakeWebEasy.com