เมืองไทยพรีเมียร์เลกาซี่ ประกันคุ้มครองตลอดชีพ วางแผนมรดก 10 ล้านบาท

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Legacyinsurance

Share

เมืองไทยพรีเมียร์เลกาซี่ประกันคุ้มครองตลอดชีพวางแผนมรดก 10 ล้านบาท

หัวใจหลักของการส่งมอบความมั่งคั่งคือ "การวางแผนมรดก"

จุดเด่นแบบประกัน

  • ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงยาวนานไปจนถึงครบอายุ 99 ปี

  • สามารถเลือกได้ว่าจะตรวจสุขภาพ หรือไม่ตรวจสุขภาพ(1)

  • สุขภาพดี มีส่วนลดได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน เช่น ไม่สูบบุหรี่ คอเลสตอรอลไม่สูง เป็นต้น

  • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 5 ปี หรือ 10 ปี

  • ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

หมายเหตุ  (1) สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 30 วัน – 15 ปี ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 20 ล้านบาท

                 และสำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16 - 55 ปี ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยพิจารณารับ

                  ประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

              (2) กรณีที่ตรวจสุขภาพและมีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน จะจ่ายเบี้ยฯ ในอัตราพิเศษ (Preferred)

              (3) ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต
                 ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ        วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

กรณีมีชีวิตอยู่
                 ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
               อนึ่ง หากผู้เอาประกันภัยเคยมีการขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์และบริษัทฯ ได้จ่ายคืนเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยบางส่วนให้กับผู้เอาประกันภัยไปแล้ว ในกรณีที่ผลประโยชน์ที่พึงจ่ายเป็นร้อยละของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้ บริษัทฯ จะหักเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวออกจากผลประโยชน์นั้น

 

ตัวอย่างเบี้ยประกันมรดกพรีเมียร์เลกาซี่

 ประกันมรดกพรีเมียร์เลกาซี่เหมาะกับใคร??

 

สร้างมรดกเงินสดให้กับครอบครัวและคนที่คุณรักมูลค่า 10 ล้าน

  1. ช่วยให้ภรรยาและลูกๆ มีบ้านหลังเดิมอยู่ไปตลอดชีวิต
  2. ช่วยให้ลูกเรียน เรียนจบให้สูงที่สุดเท่าที่คุณต้องการ
  3. ช่วยให้ครอบครัวมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ภาระหนี้ต่างๆ อย่างน้อย 10 ล้านบาท
  4. ช่วยให้ภรรยามีเวลาเลี้ยงดู และดูแลลูกอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องออกไปหางานทำ
  5. เปลี่ยนคำว่า "รักครอบครัว" เป็นรูปธรรมด้วยกรมธรรม์เงินสด 10 ล้านบาท

สนใจทำประกันมรดก พรีเมียร์ เลกาซี่ สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com