เมืองไทยยูแอลพลัส UL Plus ประกันควบการลงทุน

คุณสมบัติสินค้า:

Share

เมืองไทย ยูแอล พลัส UL Plus ประกันควบการลงทุน

แบบประกันภัยเมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด)

จุดเด่นแบบประกัน

- อายุรับประกัน 30 วัน – 75 ปี
- เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 10,000 บาท
- ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดได้ไม่จำกัด  ขั้นต่ำ 2 - 8 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก
- การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ ปีแรก 4% ปีถัดไป 1%
- เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
- มีความยืดหยุ่น สามารถชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม ถอนเงินลงทุนออกบางส่วนหรือหยุดพัก ชำระเบี้ยประกันภัยได้

รายละเอียดแบบประกัน
 

 หลักเกณฑ์การรับประกัน

1. อายุเริ่ม รับประกันภัย : 30 วัน - 75 ปี

2. ระยะเวลาชำระเบี้ย : ครบอายุ 99 ปี

3. ระยะเวลาคุ้มครอง : ครบอายุ 99 ปี หรือตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์

4. เบี้ยประกันภัยหลักขั้นต่ำ : รายปี: 10,000 บาท/ ราย 6 เดือน: 5,000 บาท/ ราย 3 เดือน: 3,000 บาท/ รายเดือน: 1,000 บาท

5. เบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออม : ขั้นต่ำ: 1,000 บาท ต่อครั้ง ทั้งนี้ ไม่เกินเบี้ยประกันภัยหลักที่ได้ชำระมาแล้วในปีกรมธรรม์นั้น

6. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต : ผลรวมของจำนวนเงินเอาประกันภัยกับมูลค่าการลงทุน

7. การันตีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ : ปีที่ 1: 4% ต่อปี, ปีที่ 2 เป็นต้นไป: 1% ต่อปี

8. ผลประโยชน์กรณีอยู่ครบสัญญา : มูลค่าการลงทุน

9. ผลประโยชน์กรณีเวนคืนกรมธรรม์ : มูลค่าการลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมเวนคืน (ถ้ามี)

10. จำนวนเงินเอาประกันภัย :

11. ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ (Policy Fee) : 55 บาทต่อเดือน

12. สัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม UDR แนบท้ายได้

13. ค่าการประกันภัย (COI) : อัตรามรณะตารางมรณะไทย 2560 x จำนวนเงินเอาประกันภัย (หักทุกต้นเดือนกรมธรรม์)

14. การถอนเงินจากกรมธรรม์ประกันภัย : สามารถถอนเงินจากกรมธรรม์ประกันภัยได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อครั้งและต้องมีมูลค่าการลงทุนภายหลังการถอนไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท

15. ค่าธรรมเนียมการส่งใบแจ้งสถานะทางการเงิน : ฟรี 1 ครั้งต่อปี ครั้งต่อไป ฉบับละ 50 บาท

16. ค่าใช้จ่ายจากเบี้ยประกันภัยหลัก (Regular Premium Charge, หักก่อนนำไปลงทุน)

สนใจทำประกันควบการลงทุน Unitlink ติดต่อสอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต
 

Powered by MakeWebEasy.com