ประกันบำนาญ 8560 จี15 บำนาญลดหย่อนได้ 200,000 บาท

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Retirementtaxinsurance

Share

ประกันบำนาญเมืองไทย 8560 จี15(บำนาญลดหย่อนได้) ลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาท

ให้คุณยิ้มสบาย คลายกังวล เมื่อถึงวัยเกษียณ เตรียมชีวิตวัยเกษียณกับเรา...ดีอย่างไร?

ด้วยประกันบำนาญลดหย่อนภาษี 8560 จี 15 (บำนาญลดหย่อนได้)

จุดเด่นแบบประกันบำนาญ 8560 จี15

 • ก่อนเกษียณ มอบความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 250%
 • หลังเกษียณที่อายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ 12% ทุกปี จนครบอายุ 85 ปี รวมสูงสุดถึง 312%
 • รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 15 ปี
 • สมัครได้...ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี

ผลประโยชน์ประกันบำนาญ 8560 จี15

รายละเอียดความคุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี 
     รับเงินบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาโดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย มีอายุครบ 85 ปี
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
    2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์ตามตารางหรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น(แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
    2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายครบ 15 ปี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุที่รับประกันภัย : 20 – 55 ปี
  2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
  3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 85 ปี
  4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 60 ปี
  5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
  6. อัตราเบี้ยประกันภัย  : คงที่ตลอดสัญญา
  7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
  8. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
  9. การพิจารณารับประกันภัย  : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
ตัวอย่างผลประโยชน์บำนาญ 8560 จี 15
 

 

ตัวอย่างที่ 1 ผู้หญิงอายุ 40 ปี ชำระเบี้ยประกันปีละ 50,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกัน 565,482 บาท

อายุ 60-85 ปี รับบำนาญปีละ 67,857.95 บาท รวม 26 ครั้ง เป็นเงิน 1,764,306.71 บาท

ชำระเบี้ย 50,000 บาท 20 ครั้ง รวม 1,000,000 บาท 

มากกว่าเบี้ยประกันที่จ่าย 764,306.71 บาท

(หากฐานภาษี 20% ประหยัดภาษีอีกปีละ 10,000 บาท รวม 200,000 บาท)

รวมผลประโยชน์บำนาญ + ผลประโยชน์ภาษี 964,306.71 บาท

ตัวอย่างที่ 2 ผู้หญิงอายุ 40 ปี ชำระเบี้ยประกันปีละ 100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกัน 1,130,965.84 บาท
อายุ 60-85 ปี รับบำนาญปีละ 135,715.90 บาท รวม 26 ครั้ง เป็นเงิน 3,528,613.42 บาท
ชำระเบี้ย 100,000 บาท 20 ครั้ง รวม 2,000,000 บาท 
มากกว่าเบี้ยประกันที่จ่าย 1,528,613.42 บาท
(หากฐานภาษี 20% ประหยัดภาษีอีกปีละ 20,000 บาท รวม 400,000 บาท)

รวมผลประโยชน์บำนาญ + ผลประโยชน์ทางภาษี 1,928,613.42 บาท


ตัวอย่างที่ 3 ผู้ชายอายุ 40 ปี ชำระเบี้ยประกันปีละ 200,000 บาท
จำนวนเงินเอาประกัน 2,261,931 บาท
อายุ 60-85 ปี รับบำนาญปีละ 271,431 บาท รวม 26 ครั้ง เป็นเงิน 7,057,226 บาท
ชำระเบี้ย 200,000 บาท 20 ครั้ง รวม 4,000,000 บาท 
มากกว่าเบี้ยประกันที่จ่าย 3,057,226 บาท
(หากฐานภาษี 30% ประหยัดภาษีอีกปีละ 60,000 บาท รวม 1,200,000 บาท)
รวมผลประโยชน์บำนาญ + ผลประโยชน์ทางภาษี 4,257,226 บาท

วิธีการชำระเบี้ย

 • ชำระเงินสด ผ่าน QR CODE เข้าบัญชีบริษัท
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ผ่อนชำระบัตรเครดิตกสิกร/กรุงศรี 0% 3 เดือน

สนใจทำประกันบำนาญลดหย่อนภาษี สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต
 

Powered by MakeWebEasy.com