ประกันบำนาญ 8560 จี15 บำนาญลดหย่อนได้ 200,000 บาท

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Retirementtaxinsurance

Share

เมืองไทย 8560 จี15(บำนาญลดหย่อนได้) ลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาท

ให้คุณยิ้มสบาย คลายกังวล เมื่อถึงวัยเกษียณ เตรียมชีวิตวัยเกษียณกับเรา...ดีอย่างไร?

จุดเด่นแบบประกันบำนาญ 8560 จี15

 • ก่อนเกษียณ มอบความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 250%
 • หลังเกษียณที่อายุ 60 ปี รับเงินบำนาญ 12% ทุกปี จนครบอายุ 85 ปี รวมสูงสุดถึง 312%
 • รับรองการจ่ายเงินบำนาญถึง 15 ปี
 • สมัครได้...ตั้งแต่อายุ 20 - 55 ปี

ผลประโยชน์ประกันบำนาญ 8560 จี15


รายละเอียดความคุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี 
     รับเงินบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาโดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย มีอายุครบ 85 ปี
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
    2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์ตามตารางหรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น(แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
    2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 15 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินเป็นจำนวนเดียวซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายครบ 15 ปี

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุที่รับประกันภัย : 20 – 55 ปี
  2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
  3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 85 ปี
  4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 60 ปี
  5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
  6. อัตราเบี้ยประกันภัย  : คงที่ตลอดสัญญา
  7. การซื้อสัญญาเพิ่มเติม : สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
  8. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
  9. การพิจารณารับประกันภัย  : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด

สนใจทำประกันบำนาญลดหย่อนภาษี สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com