ประกันบำนาญ 8501 ดี 55 - 60 บำนาญลดหย่อนได้ 200,000 บาท

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Retirementtaxinsurance

Share

เมืองไทย 8501 ดี 55 และดี 60 บำนาญลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท

ประกันบำนาญลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม 200,000 บาท รับบำนาญตั้งแต่อายุ 55-85 ปี และลดหย่อนภาษีได้

2 ความคุ้มค่า เตรียมเกษียณ อย่างมั่นใจ จ่ายเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว ลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมอีก 200,000 บาท 

จุดเด่นแบบประกัน

 • ให้คุณเลือกรับเงินบำนาญได้ กับ2แผนความคุ้มค่า 

 • 8501 ดี 55 รับเงินบำนาญเมื่อครบอายุ 55 ปี หรือ

 • 8501 ดี 60 รับเงินบำนาญเมื่อครบอายุ 60 ปี

 • เงินบำนาญ ปีละ 12% สูงสุดรวม 372%

 • ความคุ้มครองชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 ถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 55 ปี สูงสุดถึง 140% ของเบี้ยประกันภัย

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว

 • สมัครง่าย...ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์ความคุ้มครองเมืองไทย8501 ดี55(บำนาญแบบลดหย่อนได้)

1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี 
     รับบำนาญ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี เป็นต้นไป ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 85 ปี
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
    2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 55 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์ตามตารางหรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น(แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด
    2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้วหักด้วยเงินบำนาญที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว
 
ผลประโยชน์ความคุ้มครองเมืองไทย8501 ดี60(บำนาญแบบลดหย่อนได้)

1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี 
     รับบำนาญ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี เป็นต้นไป ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 85 ปี
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
    2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์ตามตารางหรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น(แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด
    2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้วหักด้วยเงินบำนาญที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุที่รับประกันภัย :เมืองไทย 8501 ดี55(บำนาญแบบลดหย่อนได้) : 30 – 53 ปี
                                       เมืองไทย 8501 ดี60(บำนาญแบบลดหย่อนได้) : 30 – 58 ปี
  2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
  3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 85 ปี
  4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ชำระครั้งเดียว
  5. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้
  6. การตรวจสุขภาพ : ไม่มีการตรวจสุขภาพ
  7. การพิจารณารับประกันภัย เฉพาะกรณีมาตรฐาน
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจสุขภาพ และ/หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม

ตัวอย่างที่ 1  ผู้ชายอายุ 35 ปี เบี้ยประกัน 66,655 บาท

จำนวนเงินเอาประกัน 50,000 บาท

รับบำนาญอายุ 55-85 ปี ปีละ 6,000 บาท รวม 31 ครั้ง เป็นเงิน 186,000 บาท

รับเงินบำนาญมากกว่าเบี้ยที่จ่าย 119,345 บาท ถ้าฐานภาษี 20% ประหยัดภาษี 13,331 บาท

ผลประโยชน์บำนาญ + ผลประโยชน์ภาษี 119,345 + 13,331 บาท รวม 132,876 บาท

ตัวอย่างที่ 2  ผู้ชายอายุ 35 ปี เบี้ยประกัน 100,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกัน 77,845 บาท

รับบำนาญอายุ 55-85 ปี ปีละ 9,341 บาท รวม 31 ครั้ง เป็นเงิน 289,584 บาท

รับเงินบำนาญมากกว่าเบี้ยที่จ่าย 189,584 บาท ถ้าฐานภาษี 20% ประหยัดภาษี 20,000 บาท

ผลประโยชน์บำนาญ + ผลประโยชน์ภาษี 189,584 + 20,000 บาท รวม 219,584 บาท

ตัวอย่างที่ 3  ผู้ชายอายุ 35 ปี เบี้ยประกัน 200,000 บาท

จำนวนเงินเอาประกัน 158,717 บาท

รับบำนาญอายุ 55-85 ปี ปีละ 19,046 บาท รวม 31 ครั้ง เป็นเงิน 590,429 บาท

รับเงินบำนาญมากกว่าเบี้ยที่จ่าย 390,429 บาท ถ้าฐานภาษี 20% ประหยัดภาษี 40,000 บาท

ผลประโยชน์บำนาญ + ผลประโยชน์ภาษี 390,729 + 40,000 บาท รวม 430,729 บาท

 วิธีการชำระเบี้ย

 • ชำระเงินสด ผ่าน QR Code ชำระเงินเข้าบัญชีบริษัท
 • ไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้

สนใจทำประกันบำนาญลดหย่อนภาษี สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com