ประกันบำนาญ 8501 ดี 55 - 60 บำนาญลดหย่อนได้ 200,000 บาท

คุณสมบัติสินค้า:

Share

เมืองไทย 8501 ดี 55 และดี 60 บำนาญลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท

2 ความคุ้มค่า เตรียมเกษียณ อย่างมั่นใจ

จุดเด่นแบบประกัน

 • ให้คุณเลือกรับเงินบำนาญได้ กับ2แผนความคุ้มค่า 

 • 8501 ดี 55 รับเงินบำนาญเมื่อครบอายุ 55 ปี หรือ

 • 8501 ดี 60 รับเงินบำนาญเมื่อครบอายุ 60 ปี

 • เงินบำนาญ ปีละ 12% สูงสุดรวม 372%

 • ความคุ้มครองชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 ถึงก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 55 ปี สูงสุดถึง 140% ของเบี้ยประกันภัย

 • ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว

 • สมัครง่าย...ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ภาพแสดงผลประโยชน์


ผลประโยชน์ความคุ้มครองเมืองไทย8501 ดี55(บำนาญแบบลดหย่อนได้)

1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี 
     รับบำนาญ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี เป็นต้นไป ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 85 ปี

2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
    2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 55 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์ตามตารางหรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น(แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด
    2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้วหักด้วยเงินบำนาญที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว
 
ผลประโยชน์ความคุ้มครองเมืองไทย8501 ดี60(บำนาญแบบลดหย่อนได้)

1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี 
     รับบำนาญ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี เป็นต้นไป ตราบเท่าที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่แต่ไม่เกินวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 85 ปี
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
    2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์ตามตารางหรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น(แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด
    2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้วหักด้วยเงินบำนาญที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว

หลักเกณฑ์การรับประกัน

 1. อายุที่รับประกันภัย :เมืองไทย 8501 ดี55(บำนาญแบบลดหย่อนได้) : 30 – 53 ปี
                                       เมืองไทย 8501 ดี60(บำนาญแบบลดหย่อนได้) : 30 – 58 ปี
  2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 50,000 บาท
  3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 85 ปี
  4. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ชำระครั้งเดียว
  5. สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้
  6. การตรวจสุขภาพ : ไม่มีการตรวจสุขภาพ
  7. การพิจารณารับประกันภัย เฉพาะกรณีมาตรฐาน
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอตรวจสุขภาพ และ/หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม

สอบถามเบี้ย/นัดหมายทำประกันได้ที่

Powered by MakeWebEasy.com