ประกันคีย์แมน Keyman สำหรับกรรมการบริษัทและเจ้าของธุรกิจ

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Groupinsurance

Share

ประกันคีย์แมน Keyman สำหรับกรรมการบริษัทและเจ้าของธุรกิจ

KEYMAN ASSURANCE คือ การทำประกันชีวิตให้กับบุคคลสำคัญขององค์กรเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ที่ ไม่คาดฝัน และเป็นสวัสดิการให้กับบุคคลสำคัญขององค์กรโดยที่องค์กรเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยและสามารถนำไป เป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นคงและยังเป็นการวางแผนด้านการเงินให้กับองค์กร นอกจากนี้บุคคลสำคัญยังสามารถใช้สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วย 

ทำไมต้องทำประกันคีย์แมน Keyman

  • คุ้มครองความสามารถของบุคลากรและบุคคลสำคัญขององค์กร
  • สร้างความมั่นคงให้กับองค์และพนักงาน
  • บริษัทชำระเบี้ยให้กรรมการ สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้
  • เสริมสวัสดิการให้บุคคลสำคัญ
ประโยชน์ที่ได้รับจากประกันคีย์แมน Keyman
 

เงื่อนไขในการสมัครประกันคีย์แมน Keyman

1. จดทะเบียนบริษัท / หจก  

2. เปิดกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

3. ธุรกิจมีกำไรต่อเนื่อง 2 ปี และต้องไม่ขาดทุน

4. ต้องทำประกันคีย์แมนให้กับ กรรมการบริษัททุกคน


ประโยชน์ของการทำประกันคีย์แมน

1. สร้างความคุ้มครองให้กับผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ คนสำคัญของบริษัท หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะมีทุนประกันชีวิตให้กับธุรกิจเดินต่อไปได้

2. เบี้ยประกันที่ชำระสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายโดยถูกต้องตามกฎหมายได้ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
3. เบี้ยประกันที่จ่ายให้กับกรรมการผู้จัดการ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ หากเป็นแบบที่คุ้มครองเกิน 10 ปี ทำให้ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม

4. หากมีเงินคืนจากกรมธรรม์ สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องเสียภาษี เพราะเป็นเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิต 

สนใจทำประกันคีย์แมนติดต่อสอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต
 

Powered by MakeWebEasy.com