ประกันออมทรัพย์สมาร์ทลิงค์โปร 10/1 รับเงินคืนทุกปี

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Savinginsurance Taxinsurance

Share

ประกันออมทรัพย์สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 รับเงินคืนทุกปี จ่ายเบี้ยครั้งเดียว ลดหย่อนภาษีได้

โอกาสลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก พร้อมการันตีเงินที่จ่ายไม่สูญหาย

จุดเด่นแบบประกัน

1. การันตีผลประโยชน์

   - การันตีเงินคืนระหว่างสัญญา รับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ปีละ 1%* รวมผลประโยชน์ 9%*

    - การันตีเงินคืนกรณีอยู่ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 101%*

2. ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องบริหารพอร์ตเอง มือใหม่ก็ลงทุนได้ผ่านการทำประกันชีวิต

3. ลดหย่อนภาษีได้ ลดหย่อนภาษีได้ตามเบี้ยที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท**

4. คุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 105%*

5. ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ***

6. โอกาสลงทุนในระดับสากล เพื่อสร้างผลตอบแทนแบบไร้ขีดจำกัด ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้ล็อคอัตราผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ แต่เปิดโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างเต็มที่ (Upside gain) ผ่านดัชนี Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย

อายุเริ่มของผู้ขอประกันภัย : 30 วัน – 80 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 30,000 บาท

การชำระเบี้ยประกันภัย : ครั้งเดียว

บริษัทสามารถพิจารณารับประกันภัยกรณีที่ภัยมาตรฐาน (Standard case) และกรณีที่ภัยต่ำกว่ามาตรฐานได้ (Sub-Standard case) ทั้งนี้ รับเฉพาะภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐานไม่เกิน 200% โดยบริษัทจะไม่คิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มสำหรับภัยที่ต่ำกว่ามาตรฐานการพิจารณารับประกันภัย

5.1 การตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ (การรับประกันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ)
5.2 การนับจำนวนเงินเอาประกันภัยในการตรวจสุขภาพ : 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มต้นกรมธรรม์

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถซื้อแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global)

(แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล) ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละคน

สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 71 ปี – 80 ปี เมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของแบบประกันภัย

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global) (แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล) แบบประกันภัย สะสมทรัพย์ 615

มีเงินปันผล (Global) แบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ พลัส 10/1 (Global)

และแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล) ทุกกรมธรรม์ที่ขายผ่าน

ทุกช่องทาง แล้วต้องไม่เกิน 2,000,00 บาท ต่อผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละคน

ทั้งนี้ แบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ โปร 10/1 (Global) จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มจำกัดความเสี่ยง

สนใจทำประกันออมทรัพย์ 10/1 สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com