ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับบริษัทเอกชน 20 คนขึ้นไป

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Groupinsurance

Share

ประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานบริษัทเอกชน 20 คนขึ้นไป

     ปัจจุบันพนักงานบริษัทเอกชนมีอัตรา Turnover ลาออกเปลี่ยนงานสูง โดยพนักงานที่เก่ง มีความสามารถ ขยัน อดทน จะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานไปทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการที่ดี เช่น มีประกันกลุ่มและสุขภาพที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ค่าทำฟัน ให้กับพนักงาน

     ดังนั้นหากบริษัทมีสวัสดิการประกันกลุ่มชีวิตและสุขภาพที่ดี มักจะดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเหล่านี้ มาร่วมงานด้วย   อีกทั้งยังดึงดูดพนักงานเก่งๆ  มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทต่อไป หรืออาจจะอยู่จนเกษียณอายุไปเลย

     เพราะถ้ามีสวัสดิการด้านประกันชีวิตกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่มที่ดี ทำให้พนักงานเก่ง ๆ มีความสามารถจะลังเล และไม่กล้าเปลี่ยนงานถ้ามีบริษัทอื่น ๆหรือบริษัทคู่แข่งมาเสนอ หรือชักชวนไปทำงาน  ก็จะทำให้พนักงานไม่กล้าเปลี่ยนงาน เพราะถ้าย้ายไปบริษัทใหม่ อาจจะไม่มีสวัสดิการ  หรือน้อยกว่าบริษัทเดิม

    ดังนั้นมอบสวัสดิการให้กับพนักงานคนสำคัญของคุณ ด้วยหลากหลายรูปแบบความคุ้มครองให้คุณและพนักงานได้ทำงานอย่างมั่นใจ และมีประสิทธิภาพ

   เริ่มต้นวางแผนความมั่นคงทางการเงินตั้งแต่วันนี้! ด้วยแบบประกันออมทรัพย์จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่คัดสรรแล้วว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ทางการเงินของคุณ อยากเต็มที่กับชีวิตโดยไม่กังวลว่าจะกระทบกับเงินในอนาคต หรือออมไว้ใช้ยามเกษียณเราก็ช่วยดูแลให้ ให้คุณได้มั่นใจ เพราะความสุขง่ายๆ เริ่มต้นจากการที่คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเอง

ความคุ้มครองประกันสุขภาพกลุ่มและประกันชีวิตกลุ่ม

    คุ้มครองการเสียชีวิตในทุกกรณี เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกทั้งในและนอกประเทศ เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม บริษัทฯ จะจ่ายเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย

จุดเด่นประกันกลุ่มของเรา

    เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และมีฐานลูกค้าประกันกลุ่มสูงสุดมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการประกันกลุ่มมากกว่า 40 ปี ที่สามารถให้คำปรึกษาด้านประกันกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพให้บริการอย่างรวดเร็ว มีขั้นตอนที่ชัดเจน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 (สำหรับการประกันกลุ่มโดยตรง)บริการกรมธรรม์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร และ ลดขั้นตอนการทำงานของฝ่ายบุคคลบริการที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

ความคุ้มครองประกันสุขภาพกลุ่ม

 • คุ้มครองการฝังเข็มกรณีรักษาในโรงพยาบาลและโดยแพทย์แผนปัจจุบัน

 • คุ้มครองประกันสุขภาพ การรักษาพยาบาลโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV) (ยกเว้น ซีไอกลุ่ม)

 • คุ้มครองกายภาพบำบัดแบบผู้ป่วยนอกตามแพทย์สั่ง

สนใจทำประกันสุขภาพกลุ่มติดต่อสอบถาม/ขอใบเสนอราคาได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

ประกันสุขภาพกลุ่มและการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

    คุ้มครองการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และเป็นผลโดยตรงให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ ภายใน180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุนั้น

-การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อบก.1(1)

-การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบ อบก.2(1)

-การประกันค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ (รพก.)(1)

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยทุพพลภาพกลุ่ม

คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนกลายเป็นบุคคลพพลภาพสิ้นเชิงถาวรหรือ ทุพพลภาพถาวร
-การประกันทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วย (TPI)

-การประกันทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ (ทพก.)

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย ซีไอ กลุ่ม

     คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือได้รับการผ่าตัดตามความคุ้มครองโรคร้ายแรง ตามคำนิยามของโรคในสัญญาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หลังจากที่บริษัทได้รับหลักฐานทางการแพทย์ของการเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดเพียงพอที่จะสามารถวินิจฉัยได้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามจำนวนเงินเอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย และให้ถือว่าความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยรายบุคคลตามสัญญาเพิ่มเติมสิ้นสุดผลบังคับ

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

 1. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยใน (IPD)

 2. การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม แบบผู้ป่วยนอก (OPD)

 3. การรักษาทันตกรรม (Dental Care Benefit)

 4. การคลอดบุตร (Maternity Benefit)

 5. การรักษาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical Benefit)

ตัวอย่างแผนประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้บริหาร
 
 
 
แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อออกใบเสนอราคาประกันกลุ่ม
 • ชื่อบริษัท

 • จำนวนพนักงาน ชายกี่คน หญิงกี่คน

 • อายุพนักงานเฉลี่ย

 • ระดับตำแหน่ง เช่น พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร

สนใจทำประกันสุขภาพกลุ่มติดต่อสอบถาม/ขอใบเสนอราคาได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com