เมืองไทยสมาร์ทโพรเทคชั่น 99/7 ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ ชำระเบี้ยสั้น 7 ปี

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Legacyinsurance

Share

เมืองไทยสมาร์ทโพรเทคชั่น 99/7 ประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพชำระเบี้ยสั้น 7 ปี

เพื่อครอบครัว วางแผนให้ชัวร์ดีกว่า

จุดเด่นแบบประกัน

  • มรดกเงินล้านสร้างได้ ไม่ไกลเกินเอื้อมสร้าง “หลักประกันก้อนใหญ่” ได้ด้วยเงิน “เงินก้อนเล็ก”

  • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 7 ปี แต่คุ้มครองยาวตลอดชีพ

  • เบี้ยที่จ่ายสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้(1)

  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 85 ปี

ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

1.กรณีเสียชีวิต

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ

วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น

หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

2.กรณีมีชีวิตอยู่

ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ

วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย

ได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ตัวอย่างผลประโยชน์สมาร์ทโพรเทคชั่น 99/7

 

 

 

สนใจทำประกันคุ้มครองตลอดชีพ 99/7 สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

ลักษณะและเงื่อนไขของแบบประกันภัย

1. อายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย : 30 วัน – 85 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 150,000 บาททั้งนี้ จำนวนเบี้ยประกันภัยรายงวดไม่ต่ำกว่า 200 บาท

3. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

4. การตรวจสุขภาพ :  เป็นไปตามระเบียบการตรวจสุขภาพของแบบประกันภัยหลัก

5. หลักเกณฑ์การซื้อผู้ขอเอาประกันภัยจำเป็นต้องซื้อแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/7 พร้อมกับสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ โดยเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีขั้นต่ำของสัญญาเพิ่มเติมรวมทุกสัญญา จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข

ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. จะต้องมากกว่า 20,000 บาท หรือ
2. ไม่น้อยกว่า 1 เท่าของเบี้ยประกันภัยมาตรฐานรายปีของกรมธรรม์หลัก

ตัวอย่างผลประโยชน์สมาร์ทโพรเทคชั่น 99/7


สนใจทำประกันคุ้มครองตลอดชีพ 99/7 สอบถาม/เช็คเบี้ยได้ที่นี่ :

กรณ์ธินันท์  ดำรงเวชวาณิชย์ (เบิร์ด)
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต / ผู้จัดการขายเมืองไทยประกันชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com