Expatinsurance

46

ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย ปีละ 20 ล้านบาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

45

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสำหรับชาวต่างชาติ เหมาจ่ายค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาล ครั้งละ 1 ล้านบาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

44

ประกันสุขภาพชาวต่างชาติเหมาจ่ายค่าห้อง ค่ารักษาครั้งละ 5 ล้านบาท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

1

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 500,000 บาท รักษาในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศไทยไม่ต้องสำรองจ่าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com